Kişisel Verilerin Korunması

 

Mediasi Arabuluculuk Tahkim ve Danışmanlık Merkezi A.Ş   ("Mediasi"), Kişisel Verilerinizin korunması hususunda 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuattaki ilkelerin ışığında, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

 

Topladığımız Veriler:

 

Mediasi, arabuluculuk başvuru ve toplantı organizasyonu ve tüm arabuluculuk süreçlerlerini yürütmek ve web sitesi üzerinden iş başvurusu alabilmek adına, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, isim, soy isim, telefon numarası, adres, banka hesabı, fotoğraf ses kaydı iş adresi gibi genel bilgilerin yanında, faydalanılan hizmetin niteliğine göre sigorta poliçeniz, SGK dökümünüz, sendika üyeliğiniz, sağlık raporunuz, adli sicil kaydınız gibi daha özel bilgiler ve özgeçmişinizi isteyebilmektedir.

 

Nasıl Toplanıyor:

 

Mediasi, kişisel verilerinizi web sitesi, sizden bizzat istediği bilgi, belge ve formların yanında kapalı devre kamera sistemi ile görüntülerinizi ve internet sitemizdeki çerezler aracılığıyla da bilgilerinizi otomatik olarak toplayabilmektedir.

 

Verilerin Depolanması:

 

Kişisel Verileriniz kanunun öngördüğü teknik idari şartlara uygun şekilde, her türlü kanun dışı işleme, çalınma ve kaybolmaya karşı korunmaktadır.

 

Kişisel verileriniz amacına hizmet ettiği sürece saklanmaktadır. Daha sonra kişisel verileriniz talebiniz üzerine veya kanunda öngörülen sürelere uygun olarak imha edilir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması:

 

Mediasi, kişisel verilerinizi sizin açık rızanız olduğu haller saklı kalmak kaydıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 5/2 ‘deki hallerin varlığı dışında kişisel verilerinizi 3. taraflar veya kurumlara aktarmamaktadır.

 

Mediasi, yukarıdaki şartlarla aktarım  yaparken kanunda düzenlenen şart ve koşullara sıkı sıkıya bağlıdır. Bu çerçevede verileriniz yukarıdaki şartların varlığı halinde;

 

 • Danışman ve denetçiler ile bağlı oldukları kurumlar,
 • Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve arabuluculuk süreci ile tüm alakalı kurum ve kuruluşlar,
 • Tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, yönetim asistanları ve bağlı oldukları şirketler,
 • Belirli hallerde hukuki görüş almak adına avukatlar, arabulucular, tahkim hakemleri ve bağlı oldukları kurum ve şirketler.
 • Suç soruşturması ve kovuşturması kapsamında kanunda belirtilen haller.

 

Haklarınız:

 

Veri sahibi ilgili kişi olarak haklarınız Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılmıştır. Buna göre tarafımıza ulaşıp kişisel verilerinizin:

 

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Tarafımıza Ulaşabileceğiniz bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

Unvan                 : Mediasi Arabuluculuk Tahkim ve Danışmanlık Merkezi A.Ş.

Sicil Numarası      : 214101-5

Adres             : Altunizade Mh. Mahir İz Cd. N:30/1 Üsküdar/İSTANBUL

E-mail                     : Mediasi@mediasi.com.tr

BİZ SİZİ ARAYALIM

Formu Doldurun. Biz Sizi Arayalım.

Gizlilik Politikasındaki, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılan aydınlatma çerçevesinde, 6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu kapsamında Arabuluculuk faaliyetinin başlatılması , yürütülmesi ve taraflarla iletişi kurabilmek için paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir.Detaylı Bilgi ve Haklarınız için Gizlilik Politikası sayfasını ziyaret ebilirsiniz.