Arabuluculuk Süreci

 

Arabuluculuk Nasıl Çalışır?

 

Arabuluculuk sürecini kabul eden taraflar,   arabuluculuk ücretini ödeyerek (Arabuluculuk Sözleşmesinde anlaşılan şartlar saklı kalmak şartıyla),  kararlaştırılan tarih ve yerde  karşı taraflarla birlikte toplantıya katılır.

 

Önce Arabulucu prosedürü açıklayarak süreci başlatır ve ardından her iki taraf da taleplerinin/savunmalarının  kısa bir özetini paylaşır.

 

Arabulucu daha sonra (uygun ve gerek görürse) her iki tarafla ayrı ayrı da görüşerek  ve anlaşmazlığın arkasında ne olduğunu, sorunların ne olduğunu, daha önce neyin kararlaştırıldığını, gerçekte neyin tartışıldığını ve her iki tarafın gerçekten ne istediğini öğrenmeye çalışacaktır.

 

Arabulucu, açıkça taraflardan izin almadan, özel toplantılarda edindiğini hiçbir bilgiyi diğer tarafa açıklamayacaktır.

 

Arabulucu, ihtilafın tarafları arasında arayı bulmaya çalışan yaratıcı bir problem çözücü olarak hareket eder.

 

Arabulucunun görevi, tarafların kendi çözümlerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Arabulucu, hiçbir şartta herhangi bir hüküm veremez.

 

Taraflardan herhangi biri, arabuluculuk sürecinden dilediği zaman çıkarak, arabuluculuk sürecine son verebilir.

 

Arabuluculuğun sonunda başarılı olsun ya da olmasın, arabuluculuk sürecinde paylaşılan ve tutulan notlar, gizlilik prensibi kapsamında tarafların huzurunda imha edilir.

 

Arabuluculukta  Anlaşma

 

Taraflar kendi iradeleriyle ve kabul ettikleri şartlarla kendi çözümlerine vararak anlaşma sağlayabilirler.

Taraflar isterlerse, bu anlaşmayı yasal olarak bağlayıcı hale getirebilirler.

Anlaşma içeriği, kamu düzenine aykırılık teşkil etmediği müddetçe, tarafların istedikleri her şeyi içerebilir: (örneğin – belli bir meblağın ödenmesine karar verilmesi olabileceği gibi yeni bir sözleşme yapılması - daha çok iş yönlendirilmesi –ya da bir kısıtlama uygulanması vb. olabilir). Anlaşma şartları, bir mahkeme kararındaki  gibi zararın tazmini, faiz ve maliyetlerin ödenmesine karar verilmesi ile sınırlı değildir.

Unutmayınız - Arabulucu herhangi bir hüküm veremez.  Taraflar ancak kendi iradeleriyle ve belirledikleri şartlarla anlaşma sağlayabilirler.

Arabuluculuğun Avantajları

 

Arabuluculuk yoluyla anlaşmaya varılmasının başlıca avantajları şunlardır:

  • Kendi sözleşmenizin müzakeresine doğrudan dahil olursunuz,
  • Hakkınızda doğrudan uygulanmak üzere bir hüküm verilemez (dava veya tahkimde olduğu gibi),
  • Süreçler gizlilik prensibi kapsamında olarak yürütülür ve kendi pozisyonunuzun kontrolü sizdedir,
  • İhtilafın Arabuluculuk ile çözümlenmesi, sorunun mahkemeler aracılığıyla takip edilmesine kıyasla çok daha hızlı ve taraflarca kabul edilen bir anlaşmaya varılmasını sağlayacaktır,
  • Müzakerelerinize ve hızlı bir çözüme ulaşmanıza yardımcı olabilecek deneyimli bir kişinin, Arabulucunun, hizmetlerine sahip olacaksınız,
  • Genel olarak maliyet, konunun mahkemeler veya tahkim yoluyla takip edilmesine kıyasla çok daha düşük olacaktır,
  • Arabulucu, taraflarca göz önünde bulundurulmamış veya mahkemeler aracılığıyla elde edilmesi mümkün olmayan alternatif çözümleri araştırabilir,
  • Davaya gidilmediği için, Anlaşmazlık çözüldükten sonra Taraflar arasında yeniden pozitif bir ilişki kurulması ya da mevcut ilişkin bozulmadan devam etmesi mümkün olacaktır,
  • Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlayamadığınız halde, arabuluculuk sürecince zamanaşımı süreleri durduğu için, herhangi bir hak kaybınız da olmayacaktır.

 

Arabuluculuk Ücreti

Her sene Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan arabuluculuk asgari ücret tarifesinden aşağı olmamak üzere; uyuşmazlığın kapsamına, harcanan süre, uyuşmazlığın çözümlenmesi için ihtiyaç duyulan yan faktörlere bağlı olarak taraflarca serbestçe belirlenir.

 

Arabuluculukta ana ilkemiz Tarafların etkileşimini arttırmak için süreci yüz yüze gerçekleştirmektir. Ancak günün gereklerine ve tarafların ihtiyaçlarına göre arabuluculuk süreçleri telefonla ve online olarak da gerçekleştirilebilmektedir.

BİZ SİZİ ARAYALIM

Formu Doldurun. Biz Sizi Arayalım.

Gizlilik Politikasındaki, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılan aydınlatma çerçevesinde, 6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu kapsamında Arabuluculuk faaliyetinin başlatılması , yürütülmesi ve taraflarla iletişi kurabilmek için paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir.Detaylı Bilgi ve Haklarınız için Gizlilik Politikası sayfasını ziyaret ebilirsiniz.